О нама

ККЦ "Свети Сава" је невладино, непрофитно и нестраначко удружење основано у циљу очувања културних вриједности, традиције и обичаја Срба поријеклом са простора садашње Републике Хрватске који живе у Републици Српској и Босни и Херцеговини.
Историја

Удружење је почело са радом почетком 2013. године, као неформална група грађана која окупља људе поријеклом са простора данашње Републике Хрватске, у циљу информисања, очувања културне баштине, традиције и насљеђа, те пружања подршке њиховој интеграцији у Републици Српској и БиХ.

Оснивачка Скупштина Удружења одржана је 28.06.2013. године, те је оно 29.08.2013. године уписано у Регистар невладиних организација у Основном Суду Бања Лука под бр. F-1-118/13 . У регистру је евидентиран 41 оснивач – физичко лице и 7 чланова Управног одбора.

Наши циљеви

О нама

Крајишки културни центар "Свети Сава"
ККЦ "Свети Сава" је невладино, непрофитно и нестраначко удружење основано у циљу очувања културних вриједности, традиције и обичаја Срба поријеклом са простора садашње Републике Хрватске који живе у Републици Српској и Босни и Херцеговини.
Историја

Удружење је почело са радом почетком 2013. године, као неформална група грађана која окупља људе поријеклом са простора данашње Републике Хрватске, у циљу информисања, очувања културне баштине, традиције и насљеђа, те пружања подршке њиховој интеграцији у Републици Српској и БиХ.

Оснивачка Скупштина Удружења одржана је 28.06.2013. године, те је оно 29.08.2013. године уписано у Регистар невладиних организација у Основном Суду Бања Лука под бр. F-1-118/13 . У регистру је евидентиран 41 оснивач – физичко лице и 7 чланова Управног одбора.

Наши циљеви

 • Свеобухватан рад на очувању, његовању и промоцији духовности, умјетности, књижевности, историје, обичаја, музике, спорта и свеукупних културних вриједности Срба Крајишника
 • Информисање јавности о културним и осталим актуелностима од интереса за Србе Крајишнике
 • Едукација, а посебно дјеце и младих, о значају очувања и заштите културно-историјских и хришћанских цивилизацијских вриједности Срба Крајишника
 • Помагање добровољног и одрживог повратка избјеглих и прогнаних Срба у Хрватску, те поспјешивање њихове интеграције у РС и БиХ
 • Заштита националних и вјерских права Срба у земљама поријекла
 • Пружање правне помоћи, кроз сарадњу са организацијама, институцијама и појединцима, у складу са законом, те информисање како би прогнани и избјегли Крајишници остварили своја права, како у земљи поријекла, тако и у РС и БиХ
 • Гајење братских односа, јединства и слоге са Србима у Републици Српској и Србији, уз пуно уважавање и промовисање међусобне толеранције и помирења са свим осталим народима и грађанима у БиХ и региону
 • Организација хуманитарних акција ради пружања помоћи сиромашним и угроженим људима, без обзира на њихово мјесто пребивалишта
 • Економско јачање Срба Крајишника, кориштењем мреже удружења, пословних и стручних организација и институција, у Србији, Хрватској, РС/БиХ и у расијању
 • Осмишљавање, припрема и провођење заједничких пројеката, ради подршке културним, креативним и привреднин активностима које доприносе повећању економске моћи, запослености и привредне конкурентности, те развоју и унапређењу предузетничког духа и и тржишне позиције
 • Сва разлика прихода над расходима из активности Удружења користиће се искључиво за остварење његових циљева.